Raamatupidamisteenused väikeettevõttele, korteriühistule, FIEle

Kasulikud viited

2018 olulised muudatused
Käi
bemaksukohustuslase registreerimise piirmäär on senise 16 000 euro asemele 40 000 eurot.
Residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu on aastas 6000 eurot, kui tulu ületab aastas 14 400 euro siis hakkab maksuvaba tulu vähenema ja alates 25 200 aastatulust maksuvaba tulu enam ei ole.
Aastatulu hulka arvestatakse tulumaksuga maksustatav tulu (töötasu, puhkusetasu, toetus, haigushüvitis jms sh välismaalt saadud tulu), välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividendid, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata, Eesti äriühingult saadud dividendid või omakapitali väljamaksed, mis on äriühingu poolt juba maksustatud.
Spordi- ja tervisekulutused 100 eurot töötaja kohta maksuvabad.
Autode erisoodustusmaks on kilovatipõhine.
Veokitele alates 3,5 tonnist kehtib teekasutusmaks.


2017 olulised muudatused
Mikro- ja väikeettevõtted saavad esitada lihtsustatud majandusaasta aruanded.
Alampalk täistööajaga töötaval inimesel 470 eurot kuus

Kokkuvõte jõustuvatest maksumuudatustest 

01.07.2016
Valitsus kiitis heaks alates 2017 aastast avaliku sektoriga arveldamisel ülemineku täielikult e-arvetele, kuid ei ole kohustuslik. 
Meie kliendid, kes kasutavad juba praegu arvete vormistamiseks meie raamatupidamise keskkonda, saavad juba praegu arveid edastada avaliku sektori jaoks nõutavas vormingus ning lisatasuta teha.
http://www.aripaev.ee/uudised/2016/01/04/e-arved-aitavad-tarneahela-kiiremaks-muuta


20.05.2015
 • Üldist maksuvaba tulu suurendatakse järk-järgult nelja aasta jooksul

                2016                      2040 eur (170 eurot kuus)

                2017                      2160 eur (180 eurot kuus)

                2018                      2280 eur (190 eurot kuus)

                alates 2019         2460 eur (205 eurot kuus)

 • Suurendatakse pensionide täiendavat maksuvaba tulu al 01.01.2016- 225 eurot kuus
   
 • Laste ülalpidamisega seotud täiendav maksuvaba
 • tulu seotakse üldise maksuvaba tulu määrast lahti ja
 • fikseeritakse tänasel tasemel- 1848 eur (154 eurot kuus)
   
 • Kaotatakse hobikoolituse ja autokooli kulude tulumaksusoodustus täiskasvanutele. 

  Oluline on tähele panna, et eelnõu välistab autokoolide kulude tulumaksuvabastuseks kasutamise sõltumata koolitatava vanusest. Küll aga saab seda kulu maksuvabalt katta tööandja,
  kui see on tööalaselt vajalik.

 • Loobutakse annetuste mahaarvamise täiendavast piirmäärast 5 %
   
 • Maksustatavast tulust lubatud mahaarvamiste kogusumma vähendatakse 1200 eurole
 • (praegu 1920 eurot)
   
 • Sätestatakse füüsilisele isikule 20% suurune mahaarvamine eluruumi üürilepingu alusel saadud üürist üürimisega seotud kulude katteks
   
 • Suurendatakse välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära lähetuse esimese 15 päeva eest 50 euroni.

Kui lähetus kestab üle 15 päeva või kui samas kalendrikuus on mitu lähetust, siis 15 lähetuse päevast edasiste päevade eest on päevaraha jätkuvalt 32 eurot.

 • Majutusteenuse käibemaksumäära tõstmine

- eelnõuga kavandatakse tõsta majutusteenuse ning majutusteenuse koos hommikusöögiga käibemaksumäära 9%-lt 14%-le alates 2017. aasta 1. jaanuarist.

 • Alkoholi aktsiisimäärasid tõstetakse 15% 2016. aastal varem kavandatud 10% asemel. Samuti tõstetakse alkoholi, välja arvatud vein ja kääritatud jook (üle 6%vol), aktsiisimäärasid 10% aastatel 2019 ja 2020.
   
 • Etanoolisisaldusega üle 6%vol veini ja kääritatud joogi aktsiisimäärasid tõstetakse 20% nii 2019. kui ka 2020. aastal.
   
 • Etanoolisisaldusega kuni 6%vol veini ja kääritatud joogi aktsiisi tõstetakse 10% nii 2019. kui ka 2020. aastal, et säiliks õlle ja siidri teataval määral võrdväärse maksustamise põhimõte.
 • Sigarettide ja suitsetamistubaka aktsiisimäärasid tõstetakse 8% aastatel 2016–2018 ning 10% aastatel 2019 ja 2020. Muudatuse kohaselt asendatakse 2016ndaks aastaks planeeritud 5%line aktsiisitõus 8%-lise aktsiisitõusuga.
   
 • Kütuseaktsiiside määrad tõusevad järgmiselt:
Kütuseaktsiiside plaanitavad tõusud